VAKUUM PUMPE

Vakuum pumpe su provereno dobro pomoćno sredstvo, kod više problema vezanih za "muški ponos". Jedan od sigurno najzastupljenijih problema je erekcija i njeno održanje. Vakuum efekat koji se stvara, u potpunosti obezbeđuje kvalitetnu erekciju penisa. Tom prilikom obavezno preporučujemo i silikonske prstenove, kao pomoć za održanje postignute erekcije. Drugi efekat redovnog korištenja vakuum pumpe je opšte poboljšanje cirkulacije u penisu, koja je svakako najvažniji faktor za postizanje kvalitetne erekcije. Takođe svakodnevnom upotrebom pumpe u trajanju od 10-15 minuta, postiže se i efekat bildovanja tj. povećanja penisa. Zato preporučujemo da izboru pumpe posvetite maksimalnu pažnju.