EXTRA CUFS

Metalne lisice. sa dodatkom kvalitetne plastifikacije. Na samom proizvodu opcija 
otkljucavanja ako se slucajnu izgube kljucici u ljubavnoj igri


CRUCIAL CUFFS

Metalne lisice koje dolaze u originalnom pkovanju
 sa 2 kljucica i opcijo na njima za otkljucavanje


SWEET CARESS

Lisice oblozene krznom, dostava u originalnom pakovanju, 
sa 2 kljucica kao i opcijom za otkljucavanjem


LISICE & BIC

Lisice i bic, set koplet koji obuhvata vise od 2 proizvoda, kao i posedbno bic u ponudi